GIK

Önsöz

1) optivo GmbH, kişisel bilgilerin korunması, veri koruma ve veri güvenliği konularında en yüksek standartlara sahiptir. Bu Veri Koruma Beyanı aracılığıyla, optivo GmbH, kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl işleneceği konusunda kapsamlı bir biçimde bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
(2) Veri Koruma Beyanı'na istenilen her zaman www.optivo.de/service/datenschutz adresindeki optivo web sitelerinden ulaşılabilir, beyan yazdırılabilir, indirilebilir ve kaydedilebilir.
(3) İşbu Veri Koruma Beyanı, optivo GmbH şirketinin https://www.optivo.com/tr/footer/terms adresinden ulaşılabilen Genel İş Koşulları'nı tamamlamaktadır.

Madde 1 Geçerlilik alanı ve sorumlu merci

(1) İşbu Veri Koruma beyanı, optivo web sitelerinin ziyaretçilerine ait kişisel verilerin optivo tarafından nasıl kullanılacağını düzenlemektedir. 
(2) Bu web sitesinin kullanılmasıyla bağlantılı olarak verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması (bundan böyle: verilerin kullanılması denilecektir) konusunda Veri Koruma Yasası bağlamında sorumlu merci, Wallstraße 16, 10179 Berlin adresinde yerleşik optivo GmbH şirketidir (bundan böyle: optivo olarak anılacaktır). Web sitesinin künye bölümünde optivo hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Madde 2 Temel ilkeler

(1) optivo, optivo web sitesi ziyaretçilerinin ve kullanıcılarının mahremiyetini korumayı ve onların kişisel verilerini yalnızca ilgili Veri Koruma Yasası'nın ve işbu Veri Koruma Beyanı'nın kriterlerine göre kullanmayı taahhüt eder.
(2) optivo çalışanları, devamlı olarak veri gizliliğine riayet etmekle yükümlüdürler. Bu konuda dayanak, Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve Telehizmet Yasası (TMG) gibi yürürlükteki yasal mevzuattır.

Madde 3 optivo web sitesinin ziyareti sırasında veri kullanımı

(1) optivo web siteleri, ziyaretçinin kimliğine dair herhangi bir veri bildiriminde bulunmasına gerek olmaksızın ziyaret edilebilir.
(2) Ziyaretçinin istemci bilgisayarı ile optivo'nun sunucu bilgisayarı arasında İnternet aracılığıyla bağlantı kurulması ve bağlantının sürdürülmesi çerçevesinde, aşağıdaki veriler saklanır: Sayfayı görüntüleme zamanı, ziyaretin süresi, görüntülenen etki alanı, geri dönüş kodu ve görüntülenen dosya.
(3) İstatistik (web analizi) ve optivo web sitesinin teknik olarak kullanımı için tanımlama bilgileri (Cookies) kullanılmaktadır. Tanımlama bilgileri, ziyaretçinin bilgisayarına kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgilerinin nasıl kullanılacağı tarayıcıda ayarlanabilir. Tanımlama bilgilerinin kabul edilmemesi durumunda, optivo web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir.

Madde 4 Google Analytics

(1) Bu web sitesi, Google Inc. ("Google") şirketine ait bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesinin sizin tarafınızdan kullanımını analiz etmeye olanak sağlayan, "Cookies" diye bilinen metin dosyaları kullanmaktadır. Bu web sitesinin sizin tarafınızdan kullanımına ilişkin olarak Cookie (tanımlama bilgisi) tarafından üretilen bilgiler, genellikle Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılmakta ve orada saklanmaktadır.
(2) optivo, Google tarafından sağlanan IP anonimleştirme opsiyonunu bu web sayfasında etkinleştirmiştir. Bu sayede IP adresiniz, Avrupa Birliği'ne üye devletlerde veya Avrupa Ekonomik Bölgesi hakkındaki anlaşmanın tarafı olan diğer devletlerde, Google tarafından son 8 Bit kalacak şekilde önceden kısaltılır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.
(3) Google, web sitesinin sizin tarafınızdan kullanımını değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi işletmecisine karşı web sitesi kullanımı ve İnternet kullanımıyla bağlantılı diğer hizmetleri yerine getirmek için, bu sitenin işletmecisi adına söz konusu bilgileri kullanır. Google Analytics kapsamında sizin tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google'ın diğer verileriyle birleştirilmez. 
(4) İnternet tarayıcınızda gerekli ayarı yaparak Cookie'lerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda, bu sitenin muhtemelen tüm işlevlerini tam kapsamlı olarak kullanamayabileceğinize dikkatinizi çekeriz.
(5) Ayrıca, aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla sunulan tarayıcı eklentisini bilgisayarınıza indirip, kurarak, Cookie tarafından üretilen ve web sitesinin sizin tarafınızdan kullanımına ilişkin verilerin (IP adresiniz dahil) Google'a kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Madde 5 Sosyal medya entegrasyonu

(1) optivo web sitelerinin içeriklerini sosyal medya platformlarının ("sosyal ağlar") kullanıcıları ile paylaşmak amacıyla, optivo, kendi web sitelerinde AddThis'in paylaşım butonlarını (Sharing Buttons) kullanıma sunmaktadır. Addthis, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102 adresinde yerleşik AddThis LLC şirketinin bir hizmetidir. 
(2) Paylaşım butonları, kullanıcıya butona basarak asıl site içeriklerini (optivo web siteleri) bir hedef siteye veya diğer kullanıcılara gönderme olanağı sağlayan, İnternet platformlarının veya hizmetlerinin bağlantı verilmiş simge ya da logolarıdır.
(3) AddThis, aşağıdaki bilgileri içeren tanımlama bilgileri (Cookies) kullanmaktadır: Tarayıcı türü, tarayıcı dili, tarih, saat ve duruma göre sayfaya yönlendirme yapan arama motoru.
(4) Eğer bir kullanıcı butonları kullanmış ve bu sırada iletmişse, kişisel veriler kullanılır. Bu, örneğin ziyaretçi AddThis araç çubuğu üzerinden bir mesaj gönderdiğinde ve bunun için kendisinin ve alıcının e-posta adresini, ayrıca duruma göre gönderiye ilişkin ilave bir mesaj verdiğinde karşılaşılan bir durumdur. Kullanıcı tarafından yapılan girişler, mesajların alıcıları ve duruma göre sosyal ağlar tarafından görülebilir. Bilgiler AddThis tarafından başka hiçbir amaçla kullanılmaz ve başka bilgilerle de birleştirilmez.
(5) Kişisel verilerin sosyal ağlarda kullanılması, Genel İş Koşulları, Veri Koruma Beyanları vb. aracılığıyla bu siteleri işletenler tarafından düzenlenir.

Madde 6 İletişim formlarının kullanılmasında verilerin kullanılması

(1) İletişim formlarının kullanılması, kişisel verilerin gönüllü olarak verilmesini gerektirir. Kullanıcı, iletişim formlarını kullanarak, elektronik yazışma amacıyla optivo tarafından verilerinin toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul ettiğini beyan eder.
(2) Formların kullanılması, aşağıda belirtilen verileri gerektirebilir: Soyadı, ad, açık adres, e-posta adresi, şirket adı, aylık mesaj gönderim hacmi.

Madde 7 Kişisel verilerin üçüncü kişilere verilmesi

(1) Kullanıcının kişisel verileri, optivo web sitelerinin kullanılmasıyla bağlantılı olarak, yalnızca işbu Veri Koruma Beyanı'nda anılan kapsamda üçüncü kişilere verilir. 
(2) Kullanıcının kişisel verilerinin bunun dışında üçüncü kişilere verilmesi, yalnızca bu konuda yasal bir yükümlülük bulunması veya optivo'nun haklarının, özellikle de sözleşme ilişkisinden doğan taleplerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olması durumunda söz konusudur.

Madde 8 Veri güvenliği

(1) Duruma göre ziyaretçi tarafından gönderilen verilerin iletilmesi, SSL ile şifrelenmiş ve AES-256 (Symetric cipher), 256 bit (Symetric key length), 1024 bit RSA (Public key length) olarak gerçekleşir. Kullanılan tarayıcının yukarıda belirtilen özellikleri işleyememesi durumunda, veriler "güçlü şifreleme" aracılığıyla iletilir.
(2) optivo, verilerinizin kaybolmasına, bozulmasına, erişim, değiştirme ya da yetkisiz kişiler tarafından verilerinizin yayılmasına karşı kendi web sitelerini ve diğer sistemlerini teknik ve organizasyonel önlemler aracılığıyla korur.

Madde 9 Düzeltme, engelleme veya silme

İlgili kişi, kaydedilen kişisel verileri hakkında ücretsiz olarak bilgi isteme veya duruma göre bu bilgilerin düzeltilmesini, engellenmesini ya da silinmesini talep etme hakkına sahiptir.

Madde 10 Veri koruma konusunda muhatap kişi

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi veya kullanılmasına ilişkin sorularda, kişisel veriler hakkında bilgi isteme veya düzeltmeler, engellemeler ya da silme işlemleri konusunda ya da verilen muvafakatlerin iptali konusunda, ilgili kişi, aşağıda belirtilen görevliye müracaat etmelidir:
Veri Koruma Görevlisi
Avukat Stephan Becker
E-posta: kontakt@rechtsanwalt-becker.eu 
Telefon: +49 (0) 30 - 35 12 47 - 70
Faks: +49 (0) 30 - 35 12 47 - 71
 Harry-S.-Truman-Allee 8, 14167 Berlin-Lichterfelde 

Madde 11 Haber bülteni

(1) Kullanıcı, optivo haber bültenine kayıt olurken, kendisini gönderinin kullanıcısı yapan verilerin toplanmasına ve kullanılmasına açık bir biçimde muvafakat eder.
(2) Haber bülteninin gönderilmesi için, e-posta adresi ve gerektiğinde kullanıcının soyadı ve adı kullanılır.
(3) Haber bülteni aboneliğinin iptal edilmesi her zaman mümkündür.
Yayımlama tarihi: 18.01.2012